Thế giới kỹ thuật số

Thế giới kỹ thuật số

Tạo thế giới kỹ thuật số thực tế nhất để lập kế hoạch chính xác nhất

Bản đồ quốc gia

  •  Địa chính / địa chính
  •  Lâm nghiệp
  •  Sử dụng đất đai
  •  Vùng đất ẩm và ven biển

Bản đồ khu vực

  •  Địa chính / địa chính
  •  Lâm nghiệp
  •  Sử dụng đất đai
  •  Vùng đất ẩm và ven biển
  •  Lập bản đồ đường ống và hành lang
  •  Ánh xạ đường dây điện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *