Cũng như là một trong những máy toàn đạc có tốc độ nhanh nhất trên thị trường, máy toàn đạc Leica TCRA 1103 là một trong những thiết bị nhỏ nhất và nhẹ nhất, chỉ đơn giản cho phép bạn tập trung vào nhiệm vụ khảo sát, máy toàn đạc TCRA 1103 làm cho công việc hàng ngày của bạn dễ dàng hơn nhiều.

Kiểm định máy toàn đạc

máy toàn đạc điện tử leica TCRA1103