SDK Leica HxMap

SDK Leica HxMap

Cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng gốc và tiện ích cho luồng công việc hiệu năng cao HxMap

Hệ thống Leica Geosystems Airborne - Phần mềm - HxMap

Leica HxMap SDK cho phép các ứng dụng của bên thứ ba khai thác dữ liệu thô hoặc được xử lý từ tất cả các cảm biến Hexagon được hỗ trợ. HxMap SDK giúp các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng xây dựng các ứng dụng gốc hơn, khai thác nền tảng địa lý không gian lục giác.

Bộ phát triển phần mềm cho phép xây dựng các ứng dụng bổ sung dựa trên các thư viện dòng công việc không gian địa lý lục giác cốt lõi, như các hệ thống tọa độ, mô hình cảm biến, xử lý hình ảnh và phân tích không gian. SDK xuất hiện dưới dạng một gói có thể tải xuống bao gồm các mẫu xây dựng dự án, các thư viện cốt lõi bắt buộc, các mẫu mã và tài liệu chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *