ĐẾ GƯƠNG LEICA

Chất lượng và lựa chọn gốc

Leica Geosystems Carriers
Giống như tất cả các Phụ kiện Hệ thống Leica khác, các nhà cung cấp dịch vụ gốc phân biệt bản thân thông qua các tính năng chất lượng vượt trội. Các nhà cung cấp chính xác cao của dòng sản phẩm chuyên nghiệp 5000 cung cấp cho bạn một sự lựa chọn giữa một tàu sân bay với laser giảm mạnh, hoặc giảm mạnh quang học và bong bóng theo chiều dọc cho vị trí chính xác cao.

Lựa chọn trong suốt
Professional 5000 hãng cung cấp độ chính xác trung tâm vượt trội 0,3 mm. Các nhà cung cấp của Professional 3000 Series cung cấp độ chính xác trung tâm là 1,0 mm.

Professional 5000: Nổi bật độ chính xác định tâm 0.3 mm
Professional 3000: 1.0 mm chính xác định tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *