ClearEdge3D Phần mềm xác minh xây dựng để quét so với mô hình

TÌM SAI LẦM TRƯỚC KHI CHÚNG TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ ĐẮT GIÁ

Verity từ ClearEdge3D so sánh các đám mây điểm với các mô hình thiết kế và chế tạo, cho phép xác minh 100% công việc trong thời gian cần thiết để kiểm tra tại chỗ 5%. Cung cấp một bản ghi đầy đủ và xác nhận công việc được cài đặt theo thông số kỹ thuật và thông tin chi tiết về bất kỳ sai lệch nào. Verity được tích hợp hoàn toàn với Autodesk Navisworks và được thiết kế để mang lại sự minh bạch cần thiết để giảm việc làm lại tốn kém từ các phương sai được xây dựng.

  • Rõ ràng chất lượng xây dựng với xây dựng để dung sai
  • Giảm rủi ro cho ngân sách và lịch trình
  • Tăng lợi nhuận dự án bằng cách tránh làm lại
  • Tích hợp đầy đủ với Autodesk Navisworks
  • So sánh với mô phỏng 4D của bạn để đi đúng hướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *