Cảm biến độ nghiêng Leica Nivel210 / 220

Cảm biến độ nghiêng Leica Nivel210 / 220

Cảm biến độ nghiêng chính xác cho giám sát cấu trúc

Leica Nivel 210 & Nivel 220

Thông tin chính xác về chuyển động nghiêng của cấu trúc trong ứng dụng xây dựng và kỹ thuật.

  • Để giám sát cấu trúc lớn và các công trình kỹ thuật như đập, cầu và tòa nhà cao tầng
  • Trường hợp cần có thông tin chính xác cao về độ nghiêng và hướng di chuyển
  • Cảm biến chính xác cao hai trục với độ phân giải 0,001 mrad
  • Đo lường chính xác cao và ổn định tầm xa
  • Dữ liệu thời gian thực trên cơ sở liên tục
  • Có thể kết nối với phần mềm Leica GeoMoS và phần mềm Leica SpiderQC

Sử dụng đơn
Cảm biến Nivel210 được trang bị giao diện RS232 để kết nối cảm biến trực tiếp

Sử dụng mạng
Cảm biến Nivel220 được trang bị giao diện RS485 để sử dụng với hệ thống bus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *