Bộ điều hướng bố trí LN-100

FUSION CỦA CÔNG NGHỆ LASER VÀ ROBOTIC

Bằng cách pha trộn các công nghệ trạm tự điều chỉnh laser và robot tự san phẳng, Topcon đã tạo ra một cách mới để thực hiện xây dựng và bố trí BIM. Đơn giản chỉ cần định vị và bật trình điều hướng bố trí để tự cấp và kết nối, tự động. Điều khiển LN-100 bằng phần mềm thu thập dữ liệu MAGNET Field khả năng đầy đủ hoặc với MAGNET Construct, ứng dụng Android miễn phí.

  • Giải pháp đơn toán tử cho bố cục 3D chính xác
  • Dễ dàng thiết lập tự cân bằng một nút
  • Truyền thông miễn phí không dây
  • Sử dụng hết khả năng với ứng dụng Xây dựng MAGNET miễn phí trên mọi thiết bị Android

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *