Biển và sông kỹ thuật số

Biển và sông kỹ thuật số

Tạo và phân tích các mô hình thực tế cho các cộng đồng an toàn hơn

Bản đồ ven biển

  • Bản đồ sâu cho vận chuyển
    (bến cảng)
  • Giám sát xói mòn
  • Phân tích đỉnh thủy triều

Bản đồ sông

  • Phân tích dòng chảy
  • Trầm tích
  • Phân tích lũ lụt
  • Chất thải nguy hại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *