Máy toàn đạc điện tử Nikon K5

may toan dac dien tu nikon k5

Máy toàn đạc điện tử Nikon K5

 • Mô tả

Mô tả

 1. Bố trí điểm (S-O)
 2. Bố trí điểm đến cong (S-O Arc)
 3. Đo Offset: cạnh (Distance), góc (Angle), 2 cạnh – điểm khuất (2D), mặt phẳng (Plane), cột (Column)
 4. Đo góc (Angle); Đo cạnh (Distance); Đo Toạ độ (Coordinate)
 5. Đo khảo sát địa hình (Topography, Topo)
 6. Đo cạnh gián tiếp (Missing Line – MLM)
 7. Đo chiều cao không với tới (REM)
 8. Đo bình sai đường chuyền (Traverse)
 9. Điểm giao giữa 2 đường (Intersection)
 10. Đo trắc ngang (Xsection)
 11. Tính diện tích (Area): diện tích phẳng, diện tích nghiêng
 12. Bố trí điểm đến đường thẳng (S-O Line)
 13. Xác định điểm đến đường tham chiếu bất kỳ (Point To Line)
 14. Chiếu điểm lên đường tham chiếu (Point Project)
 15. Đo đường tuyến (Road): đường thẳng (Line), đường cong (Circular Curve), đường xoắn ốc (Spiral), parabol (Parabola), cong 3 điểm (3PT Curve), tiếp tuyến và giao tuyến (IP&Tan), tính toán đường tuyến (Aligment)…