Máy toàn đạc điện tử cũ Spectra Precision Focus 6 (5″) – Đo không gương

Máy toàn đạc điện tử cũ Spectra Precision Focus 6 (5″) – Đo không gương

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Đặc tính kỹ thuật:

– Độ phóng đại 30X

– Ảnh thuận

* Đo khoảng cách:

+ Với gưong đơn:                     5000 m

+ Đo với gương giấy:                   300 m

+ Đo không gương:                 300 m

* Độ chính xác đo cạnh:

+ Đo với gương:       ±(2+2ppm x D)mm

+ Đo không gương: ±(3+2ppm x D)mm

* Thời gian đo:

   + Đo có gương:

Đo chính xác:               1.5 giây

Đo liên tục:                 0.8 giây

   + Đo không gương:

Đo chính xác:               1.8 giây

Đo liên tục:                 1.0 giây

* Đo góc:

+ Độ chính xác đo góc:   5″

+ Góc hiển thị:                   1″

– Bộ nhớ trong:                     10.000 điểm

– Một màn hình đọc số

– Cân bằng điện tử hai trục

* Dọi tâm quang học:

+ Ảnh:                               thuận

+ Độ phóng đại:                 3X

– Nhiệt độ làm việc từ -20ºC đến +50ºC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy toàn đạc điện tử cũ Spectra Precision Focus 6 (5″) – Đo không gương”