MÁY RTK GPS SANDIND

MÁY RTK GPS SANDIND

 • Mô tả

Mô tả

Thông số kĩ thuật máy định vị vệ tinh Ruider

Model sản phẩm: Ruide R93i

Số kênh: 496 kênh

  • – GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5
   – GLONASS: L1 C/A , L1P, L2 C/A, L2P, L3

– BDS: B1, B2, B3
– SBAS: L1C/A, L5

  • Thu nhận 3 hệ thống tín hiệu vệ tinh GPS,GLONASS, BDS

Độ chính xác đo tĩnh

  • Độ chính xác mặt phẳng :2.5mm+0.5ppm
  • Độ chính xác cao độ       : 5mm+0.5ppm
  • Phạm vi hoạt động ở trạng thái đo tĩnh: ≤ 80 km
  • Bộ nhớ trong trạng thái tĩnh: 4G

Độ chính xác đo RTK

  • Độ chính xác đo RTK:8mm+1ppm
  • Độ chinh xác đo RTK:15mm+1ppm
  • Phạm vi hoạt động đo RTK: ≤ 10 km ( Phạm vi hoạt động có xa hơn nếu tăng thêm các trạm rover)
  • Phương thức truyền thông: USB, Bluetooth, các cổng nối tiếp RS-232
  • Kết nối dữ liệu: có thể lựa chọn năng lượng truyển 2W/5W hoặc 5W/ 25W

Các đặc trưng về mặt vật lý

  • Thích thước: 135*135*84.75
  • Trọng lượng máy chủ : 0.97Kg bao gồm cả Pin