Hình thức thanh toán

Tên Tài Khoản : CT TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC VÀ MÔI TRƯỜNG HOA KỲ

Tài Khoản CT:0381000451546

Tại:Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Thủ Đức TP.HCM ( Vietcombank)