Hình thức thanh toán

Tên Tài Khoản : CT TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC VÀ MÔI TRƯỜNG HOA KỲ

Tài Khoản CT: 0381000451546

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Thủ Đức TP.HCM ( Vietcombank)